Rzeczoznawca

 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY TORUŃ

WYPADEK< DROGOWY / KOLIZJA SAMOCHODOWA W NIEMCZECH, AUSTRII, SZWAJCARII

Niezawiniona szkoda komunikacyjna za granicą? Wypadek lub kolizja samochodowa na terenie Niemiec? Pomoże sieć MOTOEXPERT !

Regionalni rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT to doświadczeni i profesjonalni eksperci motoryzacyjni, posiadający szeroki zakres wiedzy technicznej i doświadczenie zawodowe wykorzystywane do prowadzonej przez sieć działalności na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. essay help for you
Rzeczoznawcy MOTOEXPERT szczególnej pomocy technicznej udzielają bowiem osobom, które w wyniku niezawinionego przez siebie wypadku drogowego lub kolizji samochodowej doznali strat materialnych w pojeździe.

Sieć MOTOEXPERT na zlecenie tychże osób sporządza każdego roku setki niezależnych opinii technicznych, wyceniając w sposób niezależny pojazdy powypadkowe oraz kalkulując koszt ich naprawy. Dzięki opiniom technicznym, jakie sporządzają rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, osoby poszkodowane mogą starać się o wypłatę prawidłowo wyliczonego odszkodowania powypadkowego od zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Wycena i <

Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT wykonują kompleksowe i pełnoprawne opinie techniczne, które są akceptowane przez niemieckie, polskie, austriackie i szwajcarskie towarzystwa ubezpieczeniowe. Z usług niezależnych rzeczoznawców MOTOEXPERT skorzystać mogą wszystkie osoby poszkodowane, które chcą dochodzić należnego im odszkodowania powypadkowego, za szkodę powstałą wskutek:

  • wypadku lub kolizji drogowej, jaka miała miejsce na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii
  • wypadku lub kolizji drogowej, jaka miała miejsce w Polsce
  • wypadku lub kolizji drogowej, jaka miała miejsce na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej (np. Francja, Belgia, Czechy, Holandia, Włochy, Chorwacja)

Rzeczoznawcy MOTOEXPERT posiadają doświadczenie w opiniowaniu szkód, jakim uległy na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii zarówno pojazdu zarejestrowane w Polsce, jak i innym kraju Unii Europejskiej. Ponadto sieć MOTOEXPERT < świadczy również usługi związane z wyceną wartości szkód komunikacyjnych, którym uległy za granicą tj. na terenie Unii Europejskiej pojazdy zarejestrowane w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii.

Dodatkowo rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT wykonują również bezpłatne weryfikacje błędnych opinii technicznych i kosztorysów, jakie sporządzane zostały przez zakłady ubezpieczeniowe i jakie posiadają Klienci sieci.

Zatem jeśli zostali Państwo poszkodowani w niezawinionym zdarzeniu medical marijuana card california drogowym za granicą, zapraszamy do skorzystania z usług sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Niezależne opinie techniczne wykonane przez rzeczoznawców sieci  mogą znacznie ułatwić Państwu przeprowadzenie procedury likwidacji szkody za granicą i pomóc w uzyskaniu należnego odszkodowania powypadkowego.

Aby zasięgnąć bliższych informacji w sprawie wyceny szkody komunikacyjnej powstałej za granicą prosimy o kontakt pod numerem: +49 0911 9646 455. Nasi konsultanci i rzeczoznawcy samochodowi chętnie przyjmą zgłoszenie szkody i odpowiedzą na Państwa pytania. Zapraszamy!

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT – Wypadek drogowy Niemcy – Wypadki samochodowe za granicą (Austria, Belgia, Holandia, Chorwacja, Francja)